SIGURANȚĂ


NU ESTE TOXIC CHIAR DACA ESTE  INHALAT

NU ESTE TOXIC CHIAR DACA ESTE INHALAT

NU PROVOACA REACTII PE PIELE

NU PROVOACA REACTII PE PIELE

ESTE SIGUR PENTRU PERSOANE ALERGICE

ESTE SIGUR PENTRU PERSOANE ALERGICE

 


Cu fotocataliza tratamentul aerului se face prin contact fără nici o emisie de substanțe în mediu, ceea ce permite atingerea obiectivelor de purificare în securitate maximă pentru oameni.

Uciderea bacteriilor, virușilor și a altor substanțe are loc cu un mecanism de oxidare care produce numai cantități foarte mici de apă și dioxid de carbon.

 

Test

PAL Rezultatul Testului

Standarde de sigurantă

Toxicitate orală acută

Confirmat cu concentrații
peste 2000 mg / kg (LD50)
Notă: Dincolo de valoarea maximă pe care o puteți estima

Trebuie să fie mai mare de 2000 mg/kg (LD50)

Iritarea primară a pielii

Iritație ușoara  (valoarea P.I.I. de 0,7)

Trebuie să se afle în raza de iritare slabă
Test de mutagenitate Negativ Trebuie să fie negativ
Test de sensibilizare la nivelul pielii (test de alergii) Negativ Trebuie să fie negativ
Toxicitate cutanată acută

Confirmat cu concentrații
peste 2000 mg / kg (LD50)
Notă: Dincolo de valoarea maximă pe care o puteți estima

Nu există standarde

Test de iritare a ochilor

Nivelul ușor de iritare (pe grupul de spălare nevăzut)
Nivelul de iritare a nivelelor (pe grupul de spălare a ochilor)
Notă: Nivelul de nivel 2 echivalent cu nivelurile de TiO2

Nu există standarde
Test de fototoxicitate pe piele

Fără iritație (sub lumina solară și lumină artificială)
Notă: Nivelul de iritare mai mic decât TiO2

Nu există standarde

Test de toxicitate prin inhalare

Leziuni pulmonare mici (echivalente cu apă) comparativ cu nivelurile de TiO2 și sursa de apa cu substanțe heterogene Nu există standarde

 

Produsul (photocatalyst) nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu în conformitate cu prevederile Directivelor 67/548 / CEE și / sau a Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), si modificarile ulterioare.